Бақылау сұрақтары.


  1. Іріктеу дегеніміз не, олар қалай құрылады?
  2. Вариациалық қатар және вариациалық қисық түсініктеріне анықтама беру.
  3. Вариациалық қатар қалай құрылады?
  4. Вариациалық қатардың қандай көрсеткіштері белгінің өзгермелілігін анықтайды?
  5. Вариациалық қисықтар және үлестіру типтері қандай болады?