Кіші іріктеулердегі бірфакторлы кешен дисперсиясын есептеу. (жалғасы)


 

Тәжірибе нұсқалары

Коректендіру басындағы жұлдызқұрт саны

5 күн ішіндегі жұлдызқұрттардың тірі қалуы

Орташа топтар

1

2

3

4

5

Бақылау

Толықтай қараңғылық

Жарық  4 с

Жарық  8 с

Жарық  12 с

150

 

150

150

150

150

9

 

10

9

8

9

8

 

10

8

7

8

7

 

9

8

8

8

8

 

8

9

7

7

17

 

17

16

15

17

9,8

 

10,8

10,0

9,0

9,4

 

Осы мәліметтердің негізінде қандай қорытынды жасауға болады?

Бақылау сұрақтары.

1. Дисперсиялық талдаудың мақсаты неде?

2. Жалпы, факториалды және қалдықты дисперсия дегеніміз не?

3. Қандай дисперсиялық кешендер болады?