Кіші іріктеулердегі екіфакторлы кешен дисперсиясын есептеу


Белгінің дисперсиясы бір немесе басқа фактордың әсерінен ғана емес, сонымен қатар А және В факторларының өзгермелі белгіге бірегей әрекетінен де болады. Сондықтан екіфакторлы кешеннің  дисперсиялық талдауы  Су, Сх, СА, СВ, Сz дисперсияларымен бірге САВ факторларының бірегей әсерін айқындап алу қажет.

Бұл дисперсиялардың формуласы келесідей:

Жалпы  дисперсия: Су=∑v2-Н, где Н=;

Жалпыфакториалды  дисперсия: Сх=∑h-H;

А факторынан дисперсия: СА=∑hА-H;

В факторынан дисперсия: СВ=∑hВ-H;

АВ факторынан дисперсия: САВ= Сх- СА- СВ;

Қалдықты дисперсиялар: Сz=∑v2-∑hх.

Су, Сх, Сz дисперсиялары бірфакторлы кешендегідей есептелінеді.  СА және СВ факториалды дисперсияларын есептегенде, ∑hА және  ∑hВ шамасын алу үшін тор жеке өңделеді.

Мысал. Тауықтардың жұмыртқа салуына жануарлар жемінің және күн жарықтығы ұзақтығының әсерін анықтау. Жалпы, факториалды және қалдықты дисперсияларды есептеу үшін қажетті мәліметтер 6.3.1кестесінде келтірілген.

 Кесте 6.3.1 Кіші іріктеулердегі екіфакторлы біркелкі кешенді өңдеу

 

Жануар жемі жоқ рацион (А1)

Жануар жемі бар рацион (А2)

Жарық күн 8-10 сағ (В1)

Жарық күн 12-14 сағ (В2)

Жарық күн 8-10 сағ (В1)

Жарық күн  12-14 сағ (В2)

V (жұмыртқа салуы)

157, 162, 166, 158, 167, 164

170, 178, 185, 180, 173, 175

188, 193, 192, 184, 199, 190

190, 211, 198, 204, 220, 207

4411

v2

24649, 26244, 27556, 24964, 27889, 26896

28900, 31684, 34225, 32400, 29929, 30625

35344, 37249, 36884, 33856, 39601, 36100

36100, 44521, 39204, 41616, 48400, 42849

817685

nх

6

6

6

6

24

vх

974

106

1146

1230

4411

(vх)2

948676

1125721

1312316

1512900

-

hx

158113

187620

218719

252150

816602