Әдебиеттер тізіміНегізгі әдебиеттер:
 1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. Бес томдықтың І томы. Алматы, 1996.
 2. Артықбаев Ж. О. Қазақстан тарихы. Оқулық-хрестоматия. Астана, 2000.
 3. Әбдәкімұлы Ә. Қазақстан тарихы (ерте дәуірден бүгінге дейін). Оқу құралы. Алматы, 2005.
 4. Гумилев Л. Н. Древние тюрки. Москва, 2004.
 5. Жолдасбайұлы С. Ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан. Алматы «Ана тілі», 1995.
 6. Мұхамедов М. Б. Қазақстан тарихы. Оқу құралы. Алматы: «Қарасай», 2007.
 7. Мыңжан Нығмет. Қазақтың көне тарихы. Алматы «Жалын», 1993. Рысбайұлы К. Қазақстан Республикасының тарихы. Алматы «Санат», 1999.
 8. Аманжолов К.Р. Түркі халықтарының тарихы.( көне дәуірден біздің заманымыздың XIV ғасырына дейінгі кезең). 1-кітап, Алматы,Білім,2002. 292 б.
 9. Аманжолов К.Р. Түркі халықтарының тарихы.( XV- XVІІІ ғасырына дейінгі кезең). 2-кітап, Алматы, Білім, 2002. 272 б.
Қосымша әдебиеттер:
 1. Артыкбаев Ж.О. Атлас по истори Казахстана с древнейших времен до XVIII века. I-част. Санкт-Петербур, 2005.
 2. Ералина А.Е. Қазақстан тарихы курсы бойынша тақырыптық-проблемалық терминологиялық түсініктер жанағы. Қостанай, 2002.
 3. Қазақтар: Көпшілікке арналған 9-томдық анықтамалық Алматы, Қазақстанның даму институты, Т.1. Тарихи оқиғалар.1998. 432 б.