Әдебиеттер тізіміНегізгі әдебиеттер:
  1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. Бес томдықтың І томы. Алматы, 1996.
  2. Маданов Х. Қазақ мәдениетінің тарихы. Алматы, 1996.
  3. Гумилев Л. Н. Древние тюрки. Москва, 2004.
  4. Жолдасбайұлы С. Ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан. Алматы «Ана тілі», 1995.
  5. Мұхамедов М. Б. Қазақстан тарихы. Оқу құралы. Алматы: «Қарасай», 2007.
  6. Мыңжан Нығмет. Қазақтың көне тарихы. Алматы «Жалын», 1993.
  7. Рысбайұлы К. Қазақстан Республикасының тарихы. Алматы «Санат», 1999.
Қосымша әдебиеттер:
  1. Артыкбаев Ж.О. Атлас по истори Казахстана с древнейших времен до XVIII века. I-част. Санкт-Петербур, 2005.
  2. Қожа Ахмет Иасауи. Диуани Кихмет А., 1993
  3. Мұхамед Хайдар Дулати //Ұмытылмас есімдер А., 1994