Әдебиеттер тізімі


 1. Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін (очерк). Алматы., + 1994.
 2. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. І том. А., 1996.
 3. Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 56-72 б.
 4. Есенберлин І. Алтын Орда. Алматы, 1997.
 5. Жолдасбайұлы С. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан. А-1995. 51-89 б.
 6. Аманжолов К., Рахметов Қ. Түркі халықтарының тарихы. А-1996. 3-178 б
 7. Қ. Салғарин. Қазақтың қилы тарихы. А., 1982.
 8. Н. Мыңжан. Қазақтың қысқаша тарих
 9. Қ. Салғарин. Қазақтың қилы тарихы. А., 1982.
 10. Асфендияров С. История Казахстана А., 1993
 11. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий А.,1992.
 12. Касымбаев Ж., Абдиров М. Потомки Чингиз-хана основатели нашего государства. Мысль. №1, 1996.
 13. Мыңжан Н. Қазақтың қысқаша тарихы. Алматы, 1994.
 14. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. – М., 1998.
 15. Момынова Ш.Р. Материалы по истории Казахстана (ХІІІ-ХVІІІ вв.). Караганда, 1993.