Бекіту сұрақтары


  1. Қазақ халқының қалыптасуында түрік тектес халықтар қандай роль атқарды?
  2. Не себептен мемлекеттік бірлестік ретінде алғашқы Қазақ хандығы берік болмады?
  3. Қазақ деген этнонимнің шығуы жөнінде қандай ғылыми болжамдар бар?
  4. Жүз деген атау жөнінде қандай ғылыми болжамдар бар?
  5. Қазақ хандығындағы шаруашылықтың негізгі басты саласы қандай шаруашылық болды?
  6. Қазақ хандығының құрылуының, нығаюының тарихи маңызы қандай?