Әдебиеттер тізімі


 1. Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін (очерк). Алматы., + 1994.
 2. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. І том. А., 1996.
 3. Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 56-72 б.
 4. Есенберлин І. Алтын Орда. Алматы, 1997.
 5. Жолдасбайұлы С. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан. А-1995. 51-89 б.
 6. Аманжолов К., Рахметов Қ. Түркі халықтарының тарихы. А-1996. 3-178 б
 7. Қ. Салғарин. Қазақтың қилы тарихы. А., 1982.
 8. Н. Мыңжан. Қазақтың қысқаша тарих
 9. Асфендияров С. История Казахстана А., 1993
 10. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий А.,1992.
 11. Касымбаев Ж., Абдиров М. Потомки Чингиз-хана основатели нашего государства. Мысль. №1, 1996.
 12. Мыңжан Н. Қазақтың қысқаша тарихы. Алматы, 1994.
 13. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. – М., 1998.
 14. Момынова Ш.Р. Материалы по истории Казахстана (ХІІІ-ХVІІІ вв.). Караганда, 1993.