Әдебиеттер тізімі


  1. Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін (очерк). Алматы., + 1994.
  2. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. І том. А., 1996.
  3. Қ. Салғарин. Қазақтың қилы тарихы. А., 1982.
  4. Н. Мыңжан. Қазақтың қысқаша тарих
  5. Қ. Салғарин. Қазақтың қилы тарихы. А., 1982.
  6. Асфендияров С. История Казахстана А., 1993
  7. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий А.,1992.