КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЯЛЫҚ ТИТРЛЕУ. СТАНДАРТТЫ ЕРІТІНДІНІҢ ТИТРІН АНЫҚТАУ


Комплексонометриялық титрлеу тәсілі анықталатын қосылыстың титрантпен комплекс тұзу реакциясына негізделген, реакция жоғары жылдамдықпен, стехиометриялық және санды жүреді.

ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ СҰРАҚТАР:

1. Комплексондардың формулаларын, құрылысын, металл иондарымен реакцияларын, комплекстердің құрылысын жазыңдар;

2. Әрекеттесетін қосылыстардың эквиваленттік факторын және эквиваленттің молярлы массасын анықтаңдар;

3. Металлохромды индикаторлармен металл иондарының комплекстерін жазыңдар;

4. Комплексонометриялық титрлеуде рН әсерін айтыңдар;

5. Комплексонометриялық тәсілдерді: тура, кері, орынбасу т.б. айтыңдар.

Комплексонометриялық тәсілдің мүмкіншілігі.