ТҰНДЫРУ ТӘСІЛІМЕН ТИТРЛЕУ. АРГЕНТОМЕТРИЯ. РОДАНОМЕТРИЯ


Титрант пен анықталатын компонент арасындағы ион алмасу реакциялары нәтижесінде нашар еритін қосылыстар түзілу процестеріне негізделген тәсілдер тұндырудың титриметриялық әдістері деп аталады. Титриметриялық тәсілде титрант (тұнбаға түсіруші реагент) дәл, яғни эквивалентті мөлшерде қосылады (ал гравиметриялық тәсілде – тұнбаға түсіруші реагент артық мөлшерде қосылады). Титрлеудің соңғы нүктесін анықтау үшін индикатор пайдаланылады. Индикатордың табиғаты және әсер ету механизмі әр түрлі болуы мүмкін, оларды титрлеу қисықтарына негізделіп таңдайды.

Аргентометрияда – хлоридтер, бромидтер, йодидтер анықталады, титрант – AgNO3 ерітіндісі: Ag+ + Hal- AgHal↓ Стандартты ерітінділер ретінде галоген аниондарын анықтау үшін күміс нитраты; күміс катионын анықтау үшін натрий хлориді қолданылады. Индикатор калий хроматы (Мор әдісі).

Роданометрия (тиоцианометрия) тура титрлеу тәсілімен күміс тұздары немесе кері титрлеу тәсілімен галогенидтер анықталады, титрант – NH4SCN ерітіндісі: Ag+ + SCN- AgSCN↓ Стандартты ерітінділер ретінде галоген аниондарын анықтау үшін күміс нитраты және аммоний роданиді; күміс катионын анықтау үшін аммоний роданиді қолданылады. Индикатор – аммоний (NH4[Fe(SO4)2] . 12H2O) ашудасының қанық ерітіндісі (Фольгард әдісі).

Фольгард әдісінің Мор әдісіне қарағандағы артықшылығы:

1. Роданометрия (тиоцианометрия) арқылы хлоридтерді, бромидтерді, йодидтерді, роданидтерді және күміс иондарын анықтайды,

2. AgSCN қышқылдарда ерімейтіндіктен бұл әдіс қышқыл ерітінділерді титрлеуге қолдануға болады, сынамалар көбінесе қышқылдарда еритіндіктен бұл жағдай өте қолайлы;

3. Мор әдісінде анықтауға кедергі жасайтын көптеген иондар Фольград әдісінде кедергі жасамайды.

Титрлеу нәтижесінде тұнба түзіледі.