Программалау тілдері. Трансляторы


Программалау тілдерібұл компьютердің көмегімен есепті шешу алгоритмін сипаттауға  арналған құрылған жасанды тіл.

Барлық программалау тілдерін  төмен және жоғары дәрежелік программалау тілі деп бөлуге болады.

Төмен дәрежелі программалау тілі аппаратураның анықталған түріне арналған.  Программаны құру  микропроцессордың архитектурасын және  компьютердің құрылғыларын жақсы білуді  талап етеді. Бұндай тілдегі программа  машина тілінде жазылған қарапайым командалардан тұрады. (Мысалы, Ассемблер тілі)

Жоғары  дәрежелі программалау адамға жақын  анықталған жүйе көмегімен компьютерге команда беруге мүмкіндік береді. (Мысалы, Бейсик, Паскаль, Фортран, Си)

Жоғары дәрежелі программалау тілінде жазылған программа мәтіні компьютерге түсінікті емес, сондықтан оны машина тіліне аудару керек.

 Программаны жоғары дәрежелі программалау тілінен машиналық  код  тіліне  ауыстыру трансляция  деп аталады. Бұл аударулар арнайы программалармен –трансляторлармен   жүзеге асады.

Трансляторлар компиляторлар және и интерпретаторларға  бөлінеді.

Компилятор  барлық программаны  машина тіліне аударады , содан кейін оны орындайды..

Интерпретатор командалық ауыстыру орындайды және шығатын программаны орындайды.