Компьютерде есепті шешудің негізгі сатылары


1. Есептің математикалық қойылымы:

а)      не берілгеннегізгі берілгендерді есептеу;

б)      не алу қажетнәтижені есептеу;

в)      негізгі берілгендердің мүмкіндігінің шарты.

2. Математикалық модельді құру нәтиже алу үшін қажеттілердің барлығы ережелер мен заңдар.

3. Шешу әдісіқолда бар математикалық  моделдерді оптималды қолдану.

4. Есептің алгоритмизациясы– математикалық сипаттау негізінде шешу алгоритмін құру.

 5. Программалау– компьютерде алгоритмді орындау мүмкіндігін қамтамасыз ететін программа құру.

6. Программаны және негізгі берілгендерді ЭЕМ– ға енгізу.

 7. Программаны тестілеу және жөндеу. Бұл этапта алгоритмді ЭЕМ– нің көмегімен орындау орындалады, іздеу және қатенің болмауы.

 8. Жөнделген программаны орындау және нәтижені талқылау.