Алгоритмдік (модульдік) программалау


Алгоритм бұл есепті әрекет ету кезегін уақыт бойынша соңғыға  бөлу жолы арқылы шешу әдісінің формальді сипатталуы.

Алгоритмдік программалаудың негізгі идеясы—  программаны әр қайсысы бір немесе бірнеше әрекетті орындайтын модульдердің жүйелілігі бойынша бөлу. Модульге қойылатын басты талап— оның орындалуы әрқашан бірінші командадан басталып, соңғы командадан аяқталатындай болуы керек. Таңдалған программалау тіліндегі алгоритм берілгендерді сипаттау, мәндерді есептеу және программаның орыдалуының кезектілігін басқару  командасы көмегімен жазылады.