Берілгендерді енгізу функциясы


Берілгендерді енгізу– бұл ақпаратты ішкі тасымалдаушыдан  өңдеу үшін ОП-ға жіберу. Си тілінде енгізу үшін бірнеше стандартты функция қолданылады: scanf(), read(), gets(), getch().

scanf()

Шақыру операторы  scanf() функциясының түрі келесідей:

scanf (форматты_жол, аргумент _тізімі );

scanf()функциясы клавятурадан енгізілген кодты "оқуды" орындайды.Бұл көрінетін символдардың кодтары, сонымен қатар, көмекші пернелер мен олардың бірігуімен түсетін басқарушы кодтар болуы мүмкін.  Scanf функциясы кодтарды қабылдайды, оларды ішкі форматқа түрлендіреді және программаға жібереді.  Сонымен қатар программист  форматты жол специфиациясының  көмегімен  енгізілетін кодттың интерпретациясына әсер ете алады.

scanf()  функциясы үшін форматты жол және аргументтер тізімі міндетті түрде  болуы керек.  scanf()  функциясы үшін форматты жол және аргументтер  тізімін түрді түрлендіру спецификациясынан формирациялаймыз:

% * өріс_ұзындығы модификатор спецификатор

Түрлендіру спецификациясы элементтерінің ішінен тек  % және  спецификатор міндетті . printf() функциясына қарағанда  scanf() функциясының аргументі ретінде тек обьект программасының адресі ғана бола алады, дербес жағдайда,  олардың айнымалыларының адрестері. Адрестің шифрленбеген ұғымы, Си тілінде обьектінің адресін алу үшін & унарлы операциясы бар:

& объект аты

Айнымалының адресін алу өрнегі келесідей:

& айнымалының _аты

Сөйтіп,адресті анықтау үшін айнымалының атының алдында  & символы жазылады . Егер name – айнымалы аты болса, онда  &name – оның адресі.

Енгізілетін ақпаратты тергенде, пернетақтада scanf()функциясы   <Enter> батырмасын басқаннан кейін берілгендерді енгізу басқарылады.