Сандық массивтерді өңдеудің типтік алгоритмдерін программалау


Тапсырма. 5 элементтен тұратын бір өлшемді массивтің теріс элементтерінің арифметикалық ортасын есептеу керек.

#include <stdio.h>

main()

{

            int I,K,N;

            float s;

            int A[5]={-1,2,-3,4,5};

K=0;

N=0;

for (I=0; I<= 4; I++)

{

if (A[I]<0)

{

K=K+A[I];

N++;

}

}

s=K/N;

printf("\ns=%f",s);

}