Сандық массивтерді өңдеудің типтік алгоритмдерін программалау


3 жол және 3 бағаннан тұратын екі өлшемді массивті экранға шығару. Бас диоганалінен жоғары орналасқан оң  элементтердің қосындысын есептеу керек.

# include <stdio.h>

main()

{

int A[3][3]={3,-2,4,10,-7,1,-9,12,5};

int I,J,D;

D=0;

printf("\n");

for (I=0; I<=2; I++)

{

for (J=0; J<=2; J++)

{

if (I<J && A[I][J]>0) D+=A[I][J];

printf("%3d",A[I][J]);

}

printf("\n");

}

printf("\n%d",D);

}