Дискідегі файлдармен жұмыс


Дискідегі фйлдармен жұмыс істеу үшін Си тілінің библеотекасына келесі функциялар қосылған:

fgetc(), getc() – енгізу (файлдан бір символды оқу;

fputc(), putc() – файлға бір символды жазу;

fprintf() – файлға форматталған шығару;

fscanf() – файлдан фоматталған шығару (оқу);

fgets() – файл жолын енгізу (оқу);

fputs() – жолды файлға жазу.