Файлдарды алмастырудың екілік (бинарный) режимі


Екілік алмасу getc() және  putc()функцияларының көмегімен жүзеге асады. Олардың форматтары:

c=getc(fp);

putc(c,fp);

мұндағы fp – ағымға нұсқаушы; c – келесі символды файлдан  қабылдап оның мәнін файлға жазуға арналған int типті айнымалы.

Функциялардың прототипі:

int getc(FILE *stream);

int putc(int c, FILE *stream);