Файлдармен жолдық алмасу


Мәтіндік файлдармен жұмыс істегенде fgets() және fputs() функцияларын қолдану тиімді

fgets(s, n, f);

s –жол, f – лекке нұсқаушы.

fgets() функциясы  нұсқаушы анықтаған f файлынан (n-1) символдан кем емес симводы жазады және оны s жолына жазады. (n-1) символды оқығаннан кейін немесе жаңа жллға көшіретін '\n' символын кездестіргеннен кейін функция жұмысын тоқтатады . Қосымша әр жолдың соңында жолдың аяқталу белгісі '\0' жазылады.Нәтижелі аяқталу жағдайында функция s жолын қайтарады. Қате болған немесе файл соңына жеткенде, бір де бір символ оқылмаса функция NULL мәнін қайтарады.Бұндай жағдайда жолдың мәні өзгерусіз болып қалады.

fputs(s, f);

s – строка, f – указатель на поток.

fputs() функциясы '\0' символымен шектелген жолды  лекке нұсқаушы  анықтаған f файлына  жазады және оң бүтінді қайтарады.

жағдайында fputs() функциясы EOF қайтарады. '\0' символы тасымалданбайды және '\n' символы '\0' символының орнына жазылмайды.