Графикамен жұмыс. Адаптер, адаптер типтері, драйверлер және режимдер түсінігі


 Графикалық режимдегі кез келген бейне монитор экранында пикселдер жиынынан тұрады. Графикалық режимде монитордың жұмыс істеу мүмкіндігі графикалық адаптер деп аталатын арнайы электрондық сызбамен қамтамасыз етіледі. Адаптерлердің негізгі типтері: CGA, EGA, VGA SVGA.  Графикалық адаптердің жұмысын драйвер деп аталатын арнайы программа  іске асырады. Драйверлер BGI кеңейтіліміндегі файлдарда сақталады. Қолданылып отырған драйвер әр түрлі режимдерде қызмет ете алады.

Видеорежимдер

адаптер типі

Режим

Түстің саны

Рұқсат етілген

драйвер файлы

Константа аты

Константа мәні

CGA

1

CGAC0

4

320x200

CGA.BGI

CGAHi

2

640x200

EGA

3

EGALo

16

640x200

EGAVGA.BGI

EGAHi

16

640x350

VGA

9

VGALo

16

640x200

EGAVGA.BGI

VGAHi

16

640x350

Графикалық режимде монитор экранымен жұмыс істеуге арналған функцияларды қолдану үшін   graphics.h тақырыптық файлын қосу керек.