Тесттер


Жасуша биологиясы ғылымы:

А. жасушаның құрылысы, дамуы және тіршілігі туралы ғылым

В. бактериялар жайлы

С. вирустар жайлы

D. ағзалар жайлы

Е. қосылыстар жайлы

Шлейден-Шванн ашты:

А. жасуша теориясын

В. физиологиялық теорияны

С. физикалық теорияны

D. генетикалық теорияны

Е. химиялық теорияны

Цитологиялық зерттеулердің әдістері:

A. ДНК мен РНК-ны айқындау

B. жасуша мен ұлпаларды зерттеу

C. цито-гистохимиялық зерттеулер

D. жарық және электерондық микроскопия

E. морфометрия

Жасуша емес заттарды атаңдар:

А. вирустар

В. синцитий, симпласттар, жасушааралық зат

С. бактерия

D.балдырлар

Е. инфузория

Радиоактивті изотопты қандай әдіспен зерттейді:

А. жарықтық микроскопия

В. электрондық микроскопия

С. фазово-контрасттық микроскопия

D. аутогендік микроскопия

Е. авторадиография

Жасушаның жаңаруы неге байланысты:

А. бөлінуіне

В. мөлшеріне

С. қартаюына

D. өлуіне

Е. редукцияға