Бақылау сұрақтары:


1.Шақылдақтардың түрлерін атаңыз.

2. Шақылдақтар қояндардан қандай белгілерімен ерекшеленеді?

3. Қояндар тұқымдасына сипаттама беріңіз.

4. Қояндар мен шақылдақтар тұқымдасында көбеюі мен өсуі қалай жүреді?