Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар


1. Экранмен жұмыс істеуге арналған қандай графикалық режимдер бар?

2. Графикалық обьектілерді сызуға арналған қандай функциялар бар?