№1, №2 практикалық сабақ


1 тақырып. Дербес компьютердің программалық құралдары

2 тақырып. Программалаудың методологиясы

Сабақтың мақсаты:

1. Түсініктермен танысу:

· программалық қамтамасыз ету;

· ПҚ түрлері;

· программалау тілі;

· программалау тілдерінің классификациясы;

· трансляция, трансляторлар: компиляторлар, интерпретаторлар;

· программалау тілдерінің ұрпағы;

· алгоритмдік программалау;

· обьектілі-бағытталған программалау;

· программалау жүйелері;

· программаны өңдеу этаптары.

2. Түсінікті қайталау:

· алгоритм;

· алгоритм қасиеті;

· алгоритмдерді жазудың әдістері;

· алгоритм типтері.

Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

1. программа деген не?

2. ДК дің ПҚ-уы деген не?

3. ПҚ-дың қандай түрлері бар?

4. Программалау тілі деген не?

5. "төмен дәрежелі тіл" және "жоғары дәрежелі тіл" терминдерінің мағынасын анықта?

6. Трансляция, трансляторлар деген не?

7. компиляторлар мен интерпретаторлардың айырмашылығы?

8. Прогаммалау тілдерінің қандай ұрпақтары бар?

9. Программалау жүйесі деген не?

10. Программаны өңдеудің қандай этаптары бар?

11. Алгоритмдік программалау деген не?

12. Құрылымдық программалау деген не?

Сабақтың жүруі:

1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.

СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

1. Программаны өңдеуге арналған техникалық тапсырма.

2. Программаны техникалық проектілеу этабы.

3. Алгоритмдердің құрылымдық сызбасын өңдеу.

4. Берілгендерді ұйымдастыру.