№7, №8 практикалық сабақ


5 тақырып. Меншіктеу операторы. Енгізу-шығаруды ұйымдастыру.

Сабақтың мақсаты:

1. Түсініктермен танысу:

· өрнек;

· операциялар;

· меншіктеу операциялары;

· стандартты функциялар.

2. Си тілінде математикалық өрнектерді жазуды үйрену.

3. Логикалық өрнектердің мәнін анықтауды үйрену.

4. Түсініктермен танысу:

· оператор;

· операторды жазу форматы.

5. Меншіктеу операцияларын, енгізу функцияларын, шығару функцияларын қолдануды үйрену.

6. Сызықты құрылымды программаларды құруды үйрену.

Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

1. Өрнек деген не?

2. Берілгендерге қандай операциялар қолданылады?

3. Қандай меншіктеу операциялары бар?

4. Меншіктеу операторының жазылу форматы мен тағайындауы қандай?

5. Типтерді келтірудің қандай түрлері бар?

6. Берілгендерді енгізу және шығару деген не?

7. Қандай енгізу функциялары бар?

8. Қандай шығару функциялары бар?

Сабақтың жүруі:

1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.

СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

Есептеу жүргізу үшін қандай формулаларды қолдануға болады:

· Сандардың дәрежесі;

· ctg x

· arcsin x

· arccos x

· arcctg x

· loga x