№15, №16 практикалық сабақ


9 тақырып. Жады кластары

Сабақтың мақсаты:

1. Түсініктермен танысу:

· Жады кластары;

· Автоматты айнымалылар;

· статистикалық айнымалылар;

· сыртқы айнымалылар;

· регистрациялық айнымалылар;

· нұсқағыштар және адрестік арифметика.

2. Жадының әр түрлі класының обьектілерімен программа құруды үйрену.

Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

1. Жадының қандай кластары бар?

2. Автоматты жады деген не?

3. Динамикалық жады деген не?

4. Статистикалық ішкі жады деген не?

5. Жады кластарының қандай спецификациясы қолданылады?

6. Автоматты айнымалы деген не?

7. Статистикалық айнымалы деген не?

8. Ішкі айнымалы деген не?

Сабақтың жүруі:

1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.

СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

Программа құру.