№29, №30 практикалық сабақ


15 тақырып. Графика

Сабақтың мақсаты:

1. Графикалық бейнелерді салуға арналған функциялармен танысу.

2. Графикалық бейнелерді салу және қозғалту программаларын құруды үйрену.

Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

1. Экранмен жұмыс істеуге арналған қандай графикалық режимдер бар?

2. Графикалық обьектілерді сызуға арналған қандай функциялар бар?

Сабақтың жүруі:

1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.

СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

Программа құру.