Сұрақтар:


1. Итбалықтар отрядына жалпы мінездеме беріңіз.

2. Морждар тұқымдастарының жүйелеуін қалай түсіндіресіз.

3. Итбалықтар тұқымдастарына сипаттама беріңіз.

4. Салпан құлақты итбалықтар тұқымдасына сипаттама беріңіз.

5. Ескекаяқтылардың практикалық маңыздылығы қандай?

6. Ескекаяқтылардың көбеюі қалай іске асады?