Тесттер:


1. Байкалдық нерпаның дене тұрқы:

A. 100см.

B. 165 см.

C. 200см.

D. 250 см.

E. 300см.

2.Кәдімгі итбалықтардың жүктілік ұзақтылық уақыты қаншаға созылады?

A. 7 ай

B. 8 ай

C. 9 ай

D. 10 ай

E. 11 ай

3. Нерпа қай тұқымдасқа жатады?

A. морждар

B. салпан құлақты итбалықтар

C. кәдімгі итбалықтар

D. мысықтар

E. куньи

4. Нағыз итбалықтың латынша атауы:

А. Pusa sibirica

В. Phoca vitulina

С. Phoca largha

D. Mirounga

Е. Phocidae

5. Салпан құлақты итбалықтардың латынша атауы:

А. Otariodea

В. Phoca vitulina

С. Phoca largha

D. Mirounga

Е. Phocidae

6. Морждардың латынша атауы:

А. Otariodea

В. Phoca vitulina

С. Phoca largha

D. Mirounga

Е. Odobtnus

7. Су лепордтардың дене тұрқы қанша?

A. 1-2 м.

B. 2-3 м.

C. 3-4 м.

D. 4-5 м.

E. 5-6 м.

8. Қандай итбалықтар Ресейдің Қызыл кітаптарына енгізілген?

А. салпан құлақты итбалықтар

В. Уэдделла итбалығы

С. Шұбар ала итбалықтар

D. монах итбалығы

Е. Теңбілді итбалық

9. Кәдімгі итбалқтардың жүктілік ұзақтылығы?

А. 8 ай

В. 9 ай

С. 10 ай

D. 11 ай

Е. 12 ай

10. Қазақстанда мекендейді:

А. Каспий итбалықтары

В. Монах итбалықтары

С. Кәдімгі итбалықтар

D.Теңбілді итбалықтар

Е.Сызықты итбалықтар