Сұрақтары:


1. Жұптұяқтылар тұқымдасына жалпы сипаттама беріңіз.

2. Бұғы тұқымдасының систематикасына сипаттама беріңіз.

3. Бөкендердің систематикасына сипаттама беріңіз.

4. Бұғы тұқымдасының ситематикалық ерекшеліктеріне анықтама беріңіз.

5. Мүйізді тұқымдастарға систематикалық сипаттама беріңіз.

6. Күйіс қайтармайтын тұқымдастарға мінездеме беріңіз.

7. Күйіс қайтаратындарға жалпы сипаттама беріңіз.

8. Жұптұяқтылардың практикалық маңыздылығы қандай?

9. Жұптұятылардың көбеюі қалай іске асады?