Жасушалардың химиялық құрылымы


Тірі организмді құратын заттар құрылымындағы химиялық элементтер, бейорганикалық құрылымдар санына, әрі жасушадағы пайыздық құрамына орай, үш топқа бөлінеді: барлық органикалық құрылымдардың басты құрамбөліктері – макроэлементтер. Оны сутегі, көміртегі, азот, оттегі (жасушадағы қоюлығы — 99,9 %) құрады; микроэлементтер: натрий, магний, фосфор, күкірт, хлор, калий, кальций (жасушадағы қоюлығы — 0,1 %); ультрамикроэлементтер: бор, кремний, ванадий, марганец, темір, кобальт, мыс, цинк, молибден (жасушадағы қоюлығы — 0,001 % аз).