Осы саладағы терминдер мен ұғымдар


гетерокарион, инженерия, будандастыру, морула, бластоциста, цитогенетика, биопсия, партеногенез, вегетативтiк, жасанды.