Осы саладағы терминдер мен ұғымдар


рецепторлық, тосқауылдық, түйісушілік, тасылымдық,ферменттік, регенерация, гетероморфоз, морфоллаксис, эндоморфоз, донор, реципиент, некроз, апоптоз, аутолиз, кариопикноз, кариолизис, кариорексиз.