Осы саладағы терминдер мен ұғымдар


көбею, моноцитогенді, агамогония, полицитогенді, гамогония, изогамия, анизогамия, протобионттар, гамета