Бақылау сұрақтары


1. Бөгет жасаушы компоненттер әсерін қандай әдістермен жояды?

2. Бүркемелеу деген не, оның қандай түрлері болады?

3. Бүркемелеуші агенттер, олардың түрлері.

4. Бөлу және концентрлеу қай жағдайда пайдаланады?

5. Бөлу мен концентрлеудің әдістерін қалайша жіктейді?

6. Экстракция әдісіндегі негізгі түсініктер: экстрагент, экстракт, экстракциялаушы реагент, реэкстракция.

7. Экстракция әдісінде бөлудің қандай сандық сипаттамалары пайдаланады?

8. Экстракция әдісінің артықшылықтары мен кемшіліктері.