Бақылау сұрақтары


1. Аналитикалық химия пәні, мақсаты.

2. Аналитикалық сигнал деген не?

3. Аналитикалық химия міндеттері.

4. Аналитикалық химия әдістері:

А) химиялық әдістер

Ә) физика-химиялық әдістер

Б) физикалық әдістер

5. Анықталатын бөлшек табиғаты бойынша анализ түрлері.

6. Анықталатын зат мөлшері бойынша анализ түрлері.