Бақылау сұрақтары


1. Сынама түрлері: жалпы сынама, анализденетін сынама, зертханалық сынама, орташа сынама, өкілетті сынама.

2. Сынаманың өкілеттігі деген не?

3. Сынама алу әдістері неге байланысты?

4. Гомогенді және гетерогенді сұйықтан сынама алу әдістері.

5.Төгілмелі және кесек қатты заттардан сынама алу әдістері.

6. Газдардан сынама алу әдістері.

7. Ричардс формуласы, ол формуламен не есептеледі?

8. Сынаманы анализге дайындауға қандай процесстер жатады?

9. Сынаманы ыдыратудың қандай әдістері бар?