2-3. Сандық тізбектер. Функция туралы түсінік.


Практикалық сабақ 2. Сандық тізбектер. Шектеулі , шектеусіз тізбектер. Монотонды тізбектер. Жинақталатын тізбектер, олардың негізгі қасиеттері.

Практикалық сабақ 3. Функция туралы түсінік. Функцияның шектік мәндері. Күрделі функция және кері функция туралы түсінік, кері функцияның бар болуы.

Есеп. Есепте .

Шешімі. Мұндағы анықталмағандық . , так как , , при .

Есеп. Есепте .

Шешімі. Мұндағы анықталмағандық.

.

.

Мысал. . .

Мысал.

.

Әдебиеттер

Ефимов А. В., Демидович Б. П. Сборник задач по математике, ч. 1, 2. М., «Наука», 1986, (с.9-30)

Бақылау сұрақтар

  1. Анықталмандықтар дегеніміз не.
  2. Анықталмағандықтардың типтері.
  3. Ақырсыз кіші және ақырсыз үлкен функциялардың қасиеттері.
  4. Шектердің типтері.