9. Жоғарғы ретті туындылар мен дифференциалдар. Лейбниц формуласы.


Практикалық сабақ 9.Жоғарғы ретті туындылар мен дифференциалдар. Лейбниц формуласы.

Мысал. Мына функцияның дифференциалын тап

Шешімі. Дифференциалдың формула бойынша

Мысал. x=0 абциссасы болатын нұктесінде жүргізілген қисығына жанаманың теңдеудің жазу керек.

Шешімі. Жанаманың теңдеуі . Туындысын табамыз Онда . Және Онда жанаманың теңдеуі Немесе

Мысал. Екінші ретті және n ші ретті туындысын тап

Шешімі. Туындысын табамыз, , , ,...,