10. Лопиталь ережесі.


Практикалық сабақ 10. Лопиталь ережесі.

Мысалдар.

1) ;

2) Лопиталь ережесін бірнеше рет қолдануға да болады:

.

Мысал.

=.

Мысал., мына шекті есептейміз:

,

Мысал., мына шекті есептейміз:

,