Тестік сұрақтар


$$$ 1 B Есепте .

А) 4

В)

С) 0

D)

Е)

$$$ 2EЕсепте .

А) 4

В) -3

С) 3

D)

Е)

$$$ 3 C Есепте .

А) 1.5

В) 3

С) 0

D) ¥

Е) не существует

$$$ 4 В Есепте .

А)

В)

С) 0

D) -2

Е) не существует

$$$ 5 B Есепте .

А) В) С) 0 D) ¥ Е) не существует

$$$ 6 С Есепте

А) 0

В) 4

С)

D)

Е)

$$$ 7 A Есепте

А) -4

В) -2

С) 4

D) 2

Е) 0

$$$ 8 D

Есепте

А)

В) 1

С) е

D)

Е) ¥

$$$ 9 A

Есепте

А)

В)

С)

D)

Е) 0

$$$ 10E

Есепте

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$ 11 А Есепте .

А)

В)

С) 0

D)

Е)

$$$ 12DЕсепте .

А) 4

В) -3

С) 3

D)

Е)

$$$ 13 А Есепте .

А) 0

В) 3

С)

D) ¥

Е) не существует

$$$ 14 Е

Есепте .

А)

В) -1

С) 0

D) 3

Е)

$$$ 15 B

Есепте .

А)

В)

С) 0

D) ¥

Е)

$$$ 16DЕсепте

А) 0

В) 4

С)

D)

Е)

$$$17 С

Есепте

А) -4

В) -2

С) 4

D) 2

Е) 0

$$$ 18C

Есепте

А) 1

В) е

С) е-2

D) -3

Е) 0

$$$ 19A

Есепте

А)

В)

С)

D)

Е) 0

$$$ 20BЕсепте

A) 1

B) 0,2

C) 5

D) –1

E) 0

$$$ 21 шегін есептеңдер.

А 0

В 4

С

D

Е болмайды.

$$$ 22 Есептеңдер

A0,7

B0,1

C0

D–1

E

$$$ 23 Есептеңдер

A 3

B

C 0

D

E –3

$$$ 24 Есептеңдер

A) 0,1

B) 10

C) 0,2

D) 1

E) 0

$$$ 25 Есептеңдер :

A) 2

B) 0

C) 1

D)

E) –1

$$$26 Функция дифференциалын табыңыз

A

B

C

D

E