Сұрақтар мен тапсырмалар


1. Когнитивті лингвистиканың зерттеу нысанына, мақсаты мен міндеттеріне не жатады?

2.Когнитивтік лингвистиканың  жеке ғылым саласы  ретінде қалыптасуы мен дамуының  өзіндік ерекшеліктерін неден көреміз?

3. Когнитивтік лингвистикадағы адамның рөлі мен маңызы қандай?

4. Когнитивтік лингвистика пәнін зерттеу нысанын айқындауға қатысты қатысты ғалымдардың пікірлері мен көзқарастары қандай ?