Сұрақтар мен тапсырмалар


1.Когнитивті лингвистиканың зерттелу тарихы туралы не білеміз?

2. Когнитивтік  лингвистиканың   пайда болуының алғышарттары, даму  кезеңдері жайлы не білеміз?

3. Кейбір тілдік теориялардың (Н.Хомский) тоқырауға  ұшырау себептері    неден көрінеді:

4. Когнитивтік лингвистика бағытына қатысты алғашқы еңбектер мен зерттеулерге шолу.