Ұсынылатын негізгі әдебиеттер


1. Байтұрсынов А.Тіл тағылымы,-А,1992.

2. Жұбанов А.Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер,-А,1966.

3. Аманжолов С.Қазақ тілі теориясының негіздері,2002.

4. Жұмабаев М.Психология,1993.

5. Аймауытұлы Ж.Жан жүйесі мен өнер таңдау,-А,1993.

6. Жұмабаев М. Педагогика. Алматы, «Ана тілі», 1992.

7. Оразалиева Э.Когнитивтік лингвистика:қалыптасуы мен дамуы,-А,2007.