Сұрақтар мен тапсырмалар


1. Тілдің универсалды табиғаты және когнитивтік лингвистиканың өзара байланысы жайлы не білеміз?

2. Психолингвистика мен когнитивтік лингвистиканың байланысы неден көрінеді?

3. Этнолингвистика және танымдық тіл білімінің зерттейтін ортақ мәселелері қандай?.

4. Лингвомәдениеттанудың когнитивтік лингвистикамен өзара байланысы неде?