Сұрақтар мен тапсырмалар


1.Когнитивтік психологияның зерттеу нысанына не жатады?

2. Когнитивтік әлеуметтану дегеніміз не?

3. Когнитивтік антропология нені қарастырады?

4. Когнитивтік семантика зерттеу нысанына не жатады?