Сұрақтар мен тапсырмалар


1. «Ғалам бейнесі», «ғаламның тілдік бейнесі», «ғалам моделі» ұғымдары дегеніміз не?

2. В.фон Гумбольдтың «тілдік әлемді қабылдау» тұжырымдамасының «аралық әлем және ғаламның тілдік бейнесі» деп қарастырылуы туралы не білесің?

3. «Ғалам бейнесінің вербальдығына қатысты ғалымдардың қандай тұжырымдары бар?