Сұрақтар мен тапсырмалар


1.«Концепт» дегеніміз не?

2. Концепт түрлеріне не жатады?

3.Поэтикалық мәтіндегі автордың концептілерді қолдану шеберлігіне қарай топтастырылады?

4. Концептілердің әр түрлі ассоциативтік  түсінікте танылу деңгейіне қарай түрлері.

5.Ақиқат дүниенің санада танылу ерекшелігіне қарай танылу концептілер қалай бөлінеді?

6.Контраст немесе калейдоскоптық концептілер дегеніміз не?