Сұрақтар мен тапсырмалар


1. Терминдерде әлем түсінігі жайлы  арнайы білім, ұғымдар қалай қамтылған?

2. Когнитивтік лингвистиканың тірек терминдеріне қай терминдер жатады?

3. Терминнің концептуалды құрылымы дегеніміз не?